Hienompia laivoja nopeammin ja helpommin

Maailman merille kaivataan jatkuvasti lisää unohtumattomia elämyksiä tarjoavia loistoristeilijöitä. Alusten rakennusajat ovat kuitenkin pitkiä, ja lopputuloksen erottauduttava edukseen tarjoamalla unohtumattomia elämyksiä.

Niinpä me Plansonilla kehitimme toimintamallin, jolla pystytään lyhentämään läpimenoaikoja sekä tuottamaan hienompia ja elämyksellisempiä laivoja.

Kuten usein sanotaan, ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.” Valitettavasti laivanrakennusprojekteissa kuluu usein todella paljon aikaa ja resursseja työvaiheisiin, joiden tuotoksena ei kuitenkaan synny toteuttamiskelpoisia suunnitelmia.

Tämän johdosta joudutaan tekemään uudet suunnitelmat, joissa on huomioitu myös rakennusmateriaalin ominaisuudet sekä suunnitelmien toteutettavuus käytännössä.

Lisätyön myötä tiukat aikataulut kiristyvät entisestään ja urakoitsijan maksettavaksi lankeavat kaksinkertaiset suunnittelukustannukset.

Tähän haasteeseen me Plansonilla tarjoamme avuksi ratkaisuitamme ja palveuitamme.

Toimintamallissamme asiakkaamme saavat tuekseen Plansonin suunnittelupalvelun.

Osaamisemme päällekkäisyyksien karsimisessa sekä detaljisuunnittelussa yhdessä tilavarausmallimme sekä 3D-törmäystarkastelutyökalumme kanssa varmistavat, että arkkitehdin visio jalostuu toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi.

Suunnittelpalvelumme auttaa myös materiaalihankinnan optimoinnissa. Mitä vähemmän materiaalihukkaa ja asennusjätettä syntyy, sitä kustannustehokkaammin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä rakennusprojekti pystytään toteuttamaan.

Toteutamme suunnitelmat asennusvalmiiksi elementeiksi, joissa on huomioitu esimerkiksi valaisinten, sprinklereiden, ilmastoinnin ja sähköistyksen läpiviennit. Näin elementteihin ei tarvitse enää asennusvaiheessa porata ylimääräisiä reikiä, mikä auttaa minimoimaan aluksella tapahtuvien työvaiheiden keston sekä takaa virheettömän lopputuloksen.

Elementit toimitetaan pintavalmiina, suojattuina ja listoitettuina. Myös valaisimet, koristeet ja muut varusteet voidaan kiinnittää valmiiksi.

Plansonin suunnittelutyön tuloksena syntyy myös asennuksessa tarvittava dokumentaatio. Komponenttien numerointi ja tarkkaan mietitty sekä kirjattu asennusjärjestys varmistavat, että asennuksen kannalta oikeat moduulit löytyvät oikeaan aikaan oikeasta paikasta ja ovat valmiiksi oikeassa järjestyksessä.

Suunnittelupalvelu

Arkkitehdin visioista toteuttamiskelpoiset suunnitelmat

Mallinnetut rakenteet ja korkealuokkainen toteutus

Työvaiheiden päällekkäisyyksien ennaltaehkäiseminen

Moduulirakentaminen

Modulaarisuuden edistäminen ja teollinen tuotanto

Valmiit läpiviennit tekniikkaa varten

Lyhyemmät läpimenoajat, nopeampi asennus sekä laadukkaampi lopputulos

Asennusneuvonta

Asennuksessa tarvittava dokumentaatio syntyy suunnittelutyön tuloksena

Oikeat moduulit, oikeassa paikassa, oikeassa järjestyksessä – sovittuna ajankohtana toimitettuna

Esimerkkejä ratkaisuistamme

Valmistamme yksilöllisiä erikoisrakenteita, kuten palkistoja ja doomeja sekä peruskattoihin kuuluvia alumiinisia tasokattoja, muotosäleitä ja -paneeleja sekä ritilöitä ja kasetteja.

Tuotannossamme syntyy myös mm. pilariverhouksia, ikkunakartioita, seinäelementtejä, erikoisvalaisimia ja monia muita osia, joista monet ovat ainutkertaisia yksilöitä, arkkitehdin vision pohjalta toteutettuja tuotannollisesti toimivia ratkaisuja. Teemme myös tarvittavat erikoisprofiilit, listat ja kannatinjärjestelmät.

MS6_schau_bar_3
Doomit
Erikoisrakenteet
Palkistot
Säleet
Pilarit
Tasokatot
Kasetit